Omschrijving der werken:

 • Uitvoeren van topografische verrichtingen
 • Sonderen naar ondergrondse leidingen
 • Rooien van bomen
 • Opbreken van verharding en hun fundering
 • Grondwerken voor aanleg nieuwe rijweg
 • Aanleg van betonnen koker met inbegrip van grondwerken
 • Bouwen van een uitlaatconstructie op de Stenengracht
 • Sifonering van koker dmv opbraak bestaande gewelf met inbegrip van herstel dmv nieuwe koker
 • Aanleg van fundering
 • Aanleg van verkeersplateau en middengeleiders
 • Realiseren van RWA huisaansluitingen en aansluiting van de straatkolken op de nieuwe koker
 • Aanleg van rijweg in betonverharding
 • Plaatselijk herstel van voetpaden en fietspaden thv huisaansluitingen