Onze verschillende aspecten in burgerlijke bouwkunde:

  • Diverse grondwerken
  • Vijzel- en schuiftechnieken
  • Diverse funderingstechnieken
  • Beschoeide sleuven
  • Prefabriceren van diverse constructies (bruggen, tunnels,...)
  • Montage van diverse constructies met beperkte buitendienststelling
  • Bekisten, wapenen en storten van diverse constructies ter plaatse
  • Plaatsen rioleringsstelsels