Mols Contractors legt zijn focus op duurzaam ondernemerschap vanuit een lean and green filosofie. De CO₂-prestatieladder is daar een belangrijk middel in. Het stelt ons in staat om CO₂ bewust te handelen en een duurzame groei te realiseren. 

Onze verwezenlijkingen

CO₂ prestatieladder

Als instrument voor inventarisatie en certificering gebruiken wij hiervoor de CO₂-prestatieladder van de stichting SKAO*

De CO₂-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ en kosten, dit zowel binnen de bedrijfsvoering, in projecten als in de keten. De Ladder wordt als CO₂-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

Doelstellingen

Onze totale CO₂ uitstoot van 2022 bedroeg 1232.5 ton op een omzet van 30 miljoen. Dit genereert een verhouding van 41.08ton/miljoen. Deze willen we reduceren met betrekking tot:

Scope 1: 

75% CO₂ reductie op brandstoffen ten opzichte van jaar 2022 

Het basisjaar 2022 genereerd 1215.54 ton over en omzet van 30 miljoen. Wat een verhouding van 40.52ton/miljoen inhoud. Deze wensen wij tegen 2030 te verlagen naar 10.13ton/miljoen

Energieverbruik (aardgas) 60% reduceren ten opzichte van jaar 2022 

Het basisjaar 2022 genereerd 19.29 ton over en omzet van 30 miljoen. Wat een verhouding van 0.64ton/miljoen inhoud. Deze wensen wij tegen 2030 te verlagen naar 0.26 ton/miljoen

Steeds meer vergaderingen , meer dan 80%, remote via Teams om het aantal plaatsingen/Km te reduceren 

Scope 2: 

60% CO₂ reductie op elektriciteit ten opzichte van jaar 2022

Het basisjaar 2022 genereerd 16.96  ton over en omzet van 30 miljoen. Wat een verhouding van 0.56 ton/miljoen inhoud. Deze wensen wij tegen 2030 te verlagen naar 0.23 ton/miljoen

Lopende acties

  • Onze Carbon footprint is berekend. Als referentiejaar nemen we 2022.
  • De eerste energie audits zijn ingepland in Q1 2024.
  • Tegen Q2 2024 is de doelstelling om het certificaat van niveau 3 te behalen.
  • Tegen Q3 doelstellingen en voorgangsrapport publiceren.
  • We hebben een 12 punten programma opgesteld welke we per kwartaal cijfermatig analyseren en halfjaarlijks een voortgang rapport zullen opstellen en publiceren.
  • Interne nieuwsbrieven zullen worden verstuurd om het bewustzijn te verhogen.

Participatie

  • CO₂ neutrale werven in samenwerking met Bouwunie.
  • Werkgroep CO₂ prestatie ladder als gunningscriteria in samenwerking met Bouwunie.
  • Carbstone (cradle to cradle) in samenwerking met Pidpa.

 

Van op de werf tot op kantoor

We nemen zowel onze  kantoren als de werven onder de loep. We stellen ons de vraag waar we kunnen verbeteren en leggen dit voor aan onze interne actiegroep. Onze verbeterpunten nemen we op in een actielijst welk we implementeren in ons actieplan. Dit brengen we dan transparant over naar onze medewerkers via ons communicatieplan.

Ook willen we onze ervaringen uitwisselen door in verschillende werkgroepen deel te nemen.

Volgende documenten kan u bij downloads terugvinden:

Beleidsverklaring

CO₂ footprint

Reductiedoelstellingen

Jaarplan CO₂