Omschrijving der werken:

  • Bouwen van toegangsbrug over de R6 bestaande uit 3 overspanningen en stalen fietsbrug
  • Betonnen landhoofden op een paalfundering
  • Brugdek opgebouwd uit prefab liggers en betonnen dek over de in dienst zijnde R6
  • Fietstunnel onder R6 en toegangshellingen in beton
  • Tunnel in gewapend beton en ingeschoven tijdens korte onderbreking van de R6
  • Gebogen toegangshellingen in gewapend beton