Omschrijving der werken:

 • Een influent gemaalput, die tevens dienst doet als influent ontvangstput, voorzien van 2 dompelpompen en 1 pomp in reserve.
 • Een constructie met staprooster en een spiraalpers.
 • Een selectortank.
 • Een beluchtingsbekken uitgevoerd met ophaalbare fijnbellenbeluchting en een voortstuwingsschroef, met in het midden een centrale nabezinktank.
 • Een slibrecirculatieput met hierin opgesteld 3 pompen voor de recirculatie en 1 spuislibpomp.
 • Een indikker.
 • Een slibbuffer.
 • Een gebouw met hierin opgesteld 2 blowers en 2 wormpompen.
 • Een dienstgebouw met een aparte ruimte voor de laagspanningsborden.
 • Aanleg wegenis en verhardingen.

Na de opstart van de nieuwe installatie worden de oude constructies weggenomen.

 • Afbraak bestaande nabezinktank.
 • Afbraak bestaande beluchtingsbekken.
 • Afbraak bestaand dienstgebouw.
 • Afbraak bestaande mechanische zuivering.