Omschrijving der werken:

In 2022 hebben wij de iconische Tuibrug te Hasselt/Diepenbeek - een brug met een lengte van 320 meter en een gewicht van 4400 ton - 2,56 meter hoger getild en de volledige onderbouw aangepast hiervoor. Zo wordt de doorvaart van schepen met 4 containerlagen mogelijk gemaakt. Toegangshellingen werden verhoogd, wegenis en afwateringen aangepast. De volledige bovenbouw en waterdichting werd vernieuwd en naast de wegenis en fietspaden werd een faunapassage en belevenispad aangelegd. Hiervoor werd meer dan 8500 m² asfalt, 1800 m³ beton en 5500 m³ grond verwerkt.