Omschrijving der werken:

  • Een influent gemaalput, voorzien van 2 dompelpompen en 1 pomp in reserve.
  • Een prefab gebouw met hierin de HS en laagspanningsborden, horende bij het influentgemaal.
  • Een constructie met een staprooster en een spiraalpers.
  • Een selectortank.
  • Een beluchtingsbekken uitgevoerd in 2 compartimenten met telkens 2 traagdraaiende puntbeluchters en 2 voortstuwingsschroeven.
  • 2 nabezinktanks en bijhorende verdeelkamer.
  • Een slibrecirculatiegemaal met 3 vijzels en 2 spuislibpompen.
  • Een slibbuffer.
  • Een slibgebouw met hierin opgesteld de indiktafel en de PE-unit.
  • Een dienstgebouw met een aparte ruimte voor HS en de laagspanningsborden