Op de voormalige site van het militair hospitaal te Antwerpen Berchem werd een hele nieuwe wijk gebouwd. Dit met het oog op een groene en autoluwe uitstraling. Mols Contractors NV nam de laatste fase van de omgevingsaanleg voor zijn rekening. De werken omvatten diverse betonpaden en pleinen, afwateringswerken en de aanleg van boomvakken en bermen. Er werd gekozen om de omgevingsaanleg tegelijk met de opbouw van de appartementsblokken te starten, om de doorlooptijd te verminderen. 

Omschrijving der werken:

  • Beton uitgevoerd in handwerk: 4000m²
  • Grondverzet 6500m³