Omschrijving der werken:

  • Monteren van een fietsviaduct met 6 prefab gemaakte brugdelen
  • Fundering fietsbrug en viaduct uitgevoerd met micropalen
  • Ter plaatse gestorte brug aansluiting maken met de Posthofbrug
  • Aanleg van diverse keermuren en beschoeide sleuven
  • Aanleg van een fietsostrade in beton afgewerkt met een epoxy toplaag
  • Renovatie Posthofbrug met aanpassingen voor de fietsostrade