Historiek Historiek Historiek Historiek Historiek Historiek Historiek

historiek 01.jpg

historiek 02.jpg

historiek 03.jpg

historiek 04.jpg

historiek 05.jpg

historiek 06.jpg

historiek 07.jpg

Historiek

De geschiedenis van Mols Contractors NV gaat terug tot het einde van de 19e eeuw. In 1897 richtte Carolus Mols in Vosselaar een bedrijf op als aannemer van grond- en waterwerken in het kader van de herstellingen aan het toenmalig Kempisch Kanaal. De werken werden uitgevoerd vanop het water met eigen boten.

Op 1 augustus 1935 werd het bedrijf als aannemer van openbare werken ingeschreven in het handelsregister te Turnhout onder de naam ‘Louis Mols’, zoon van Carolus Mols. Door de sterk toegenomen vraag werden de activiteiten uitgebreid naar het aanleggen van nutsleidingen voor water, gas, elektriciteit en bruggenbouw. Hij bouwde o.a. staketsels, dijkversterkingen aan het kanaal naar Beverlo, versterkingen aan het kanaal Dessel – Herentals, bruggen over het Kempisch Kanaal (o.a. Brug 5 te Arendonk) en voor de spoorwegen. Begin jaren ’20 werd ook wegenbouw aan de activiteiten toegevoegd.

Rond 1960 doet de 3e generatie, met Carlo Mols zijn intrede in het bedrijf. Er werden grote werken aangenomen en het bedrijf realiseerde een enorme groei. Er werden enkele mooie projecten uitgevoerd op het gebied van bruggenbouw. Zo realiseerde Mols Contractors NV de afbraak en opbouw van maar liefst 13 van de 16 bruggen boven de E313. Spectaculair was ook de afbraak van brug 3C over de Brusselse Ring te Grimbergen, die werd opgeblazen met springstof.

Vandaag staat reeds de 4e en 5e generatie aan het roer van het familiebedrijf. Frank en zoon David Mols veranderden begin 2020 de naam van Louis Mols NV Algemende Aannememingen naar Mols Contractors NV.

Van een paar arbeiders in de beginperiode is Mols Contractors NV geëvolueerd naar een bedrijf met een honderdtal werknemers en een modern machinepark. Heden legt de firma zich toe op wegenbouw, glijbekisting, burgerlijke bouwkunde (waaronder bruggen, spoorbruggen, fietsostrades) en zuiveringsstations/pompstations.