Mols Contractors NV

Recyclage

Door het groeiende ecologische besef, de schaarser wordende grondstoffen en de strengere overheidseisen zijn er ook bij de aanleg van wegen belangrijke stappen gezet voor het hergebruik van materialen.

Mols Contractors beschikt hiervoor over een machine die gelijktijdig het bestaande wegdek kan opfrezen en mengen met de bestaande fundering. Door toevoeging van de nodige additieven, wordt de fundering gestabiliseerd, genivelleerd en verdicht. Dit vormt een zeer hoogwaardige fundering, die na het aanbrengen van een toplaag weer een perfect wegdek oplevert.

Naast het ecologische voordeel, wordt hierdoor ook de opleveringstermijn aanzienlijk ingekort. 

Deze recyclagetechniek wordt onder andere toegepast bij de verharding van landelijke wegen, bij parkeer- en industrieterreinen en grotere asfaltwegen.